Vi har i tidigare inlägg gått igenom hur du använder Överskottspartier.se för att snabbt och enkelt komma igång med att sälja eller köpa upp restlager online, vi har även gått igenom ett par saker att ha i åtanke innan köpet. Med detta inlägg vill vi gå igenom ett par viktiga punkter att tänka på efter att du köpt eller sålt ett restlager. Då börjar vi!

För dig som nyligen sålt ett restlager

Om varor ska skickas.

Flera affärer hos oss görs helt online utan att köparen eller säljaren träffas öga mot öga. Om varor ska skickas är det viktigt att du är helt säker på hur köparen vill att allt ska packas och skickas. Eftersom att ett restlager ofta innehåller ett stort antal olika varor är det inte alltid optimalt att alla varor skickas och packas på samma vis. Se även till så att ni i förväg kommit överens om vem som ska stå för frakten, om försändelsen ska försäkras eller inte, samt vem som har ansvaret om varor skadas under frakten.

Samla ihop alla relevanta dokument för restlagret

Samla ihop alla dokument som har någon form av koppling till varorna du sålt. Exempel på dokument kan vara CE certifikat och dokument som stärker varornas äkthet.

Skriv ett kontrakt med köparen

I vissa fall kan det vara bäst att ha allt som rör affären nedskrivet och signerat, så att ni båda har något att referera till om problem eller oklarheter uppstår i framtiden. Se till så att datum och signatur för både parter finns med. Här är ett par punkter som kan vara bra att ha med:

  • Antal varor per varutyp och färg
  • Säljarens ansvar vid reklamationsärenden
  • Hur varorna ska skickas
  • Bilder på varorna som säljes
  • Varornas skick, och antal varor som ej är i nyskick om detta är tillämpligt.

Se över dina betalningsalternativ

I de flesta fallen är en vanlig banköverföring tillräckligt för att genomföra affären. Det är ett snabbt och enkelt sätt att betala i Sverige, och du får då även en elektronisk verifikation från banken på att pengar verkligen överförts. I vissa fall kan köparen vilja betala med kontanter, detta är oftast även något som fungerar bra, men om du tar emot kontanter är det viktigt att ni båda har en verifikation (underskriven av både parter) på vad som köpts, och att betalning genomförts.

Se till att vara kontaktbar

Efter ett köp av restlager är det normalt, speciellt vid större belopp och när affären skett helt och hållet via internet, att köparen är lite orolig över att allt går som hen planerat. Flera frågor kan komma upp i efterhand även om ni båda kommunicerat bra innan affären avslutades. Se därför till så att det är enkelt att kontakta dig även när affären är avslutad, och meddela köparen om hur och när det är bäst att kontakta dig. Tänk på att om du har ansvar för varor du sålt under en längre tid efter försäljningen är det viktigt att du under hela denna tiden är enkel att få tag på. Kunden kan exempelvis ha frågor som uppståt efter att hens slutkunder öppnat garantiärenden för varorna som sålts.

För dig som redan köpt ett restlager

Kontrollera restlagret

När det gäller köp av större restlager är det oftast bäst att på plats kontrollera varorna och genomföra köpet. Men i de fallen ni istället väljer att skicka varorna är det extra viktigt att kontrollera det du mottog. I flera fall kan du motta annat än vad du trodde att ni kommit överens om, detta kan ofta beror på att ni inte kommunicerat tillräckligt innan köpet och ofta är det inte allt för svårt att lösa denna typ av situationer om båda parter väljer att lyssna på vad motparten har att säga.

Här är ett par tips på saker att kontrollera:

  • Är alla varor i samma skick som beskrevs? Kontrollera även om varornas storlekar/typer/färger stämmer. Om inte, hur många och vilka varor skiljer sig från vad som utlovats?
  • Har du mottagit alla varor som köpts? Om inte så se över hur varorna packats. I vissa fall kan varor saknas på grund utav att de försvunnit under postgången. Sök efter håligheter i förpackningen där varor kan ha trillat ut.
  • Finns alla relevanta dokument med? Vid försäljning av flera typer av varor krävs giltig dokumentation. Se till så att denna inte saknas och meddela annars säljaren så snart som möjligt.

Betala inte i förskott om så är möjligt

När det gäller att skicka varor är det alltid lite oklart om man ska betala först och sedan motta varorna, eller tvärt om. Både säljare och köpare ser oftast att motparten först fullgör sin del av affären.

För att undvika sådana här situationer är det såklart smidigast att betala på plats när man hämtar upp och kontrollerar varorna, men när detta inte är möjligt kan det vara värt att involvera en tredje part som agerar mellanhand. Både pengarna och varorna skickas i dessa fall till den tredje parten som kontrollerar innehållet. Först efter att den tredje parten kontrollerat att restlagret stämmer med vad som utlovats skickas pengarna och varorna vidare till köpare och säljare.

Om det inte gäller större belopp kan det dock vara bäst att efter att ha undersökt säljaren välja att lita på denne och betala i förskott om betalning mot faktura inte är möjligt.

Detta var allt för denna gången! Kontakta oss gärna om du har några tips till företagare som är ute efter att köpa eller sälja restlager online så ska vi se om vi kan skriva ett inlägg om dessa med.

Hör även gärna av dig om du skulle ha några frågor eller funderingar!