Allmänna villkor

Tjänsten

Överskottspartier är en marknadsplats för företag som är intresserade av att köpa eller sälja överskottspartier. Överskottspartier nås genom webbsidan överskottspartier.se. Överskottspartier drivs av Shimmershot AB.

Genom att använda webbsidan går användaren med på att följa dessa allmänna villkor, och går även med på att om användaren skulle starta en tvist med en köpare eller säljare, eller annan tredje part så kommer användaren inte att yrka några krav på Överskottspartier.

 

Friskrivningsklausul:

 • Överskottspartier frånsäger sig allt ansvar för skador till följd av användning av tjänsten.
 • Överskottspartier tar inte part i vad som händer mellan köpare och säljare, och kontrollerar inte heller köpare eller säljare, eller några av annonserna på webbsidan.
 • Denna sidan använder länkar från tredje part. Dessa länkar finns endast för användarens bekvämlighet och Överskottspartier tar inget ansvar för skador till följd av besök på webbsidor från tredje part.
 • Överskottspartier tar inte ansvar för någon information, eller några bilder publicerade av köpare eller säljare. Detta ansvaret ligger på köparen eller säljaren som skapat informationen eller bilderna.

 

Villkor för tjänstens användande:

 • Användaren är själv ansvarig för användarens kontos säkerhet, och kommer inte att ge användarens kontouppgifter till någon annan person.
 • All information användaren anger på webbsidan är korrekt
 • Alla foton användaren lägger upp representerar användarens företag eller användarens företags varor.
 • Användaren har tillåtelse att sälja de varor användaren äger, och har inte inskaffat dessa på ett ej lagligt vis.
 • Användaren har tillåtelse att köpa de varor användaren äger.
 • Användaren använder överskottspartier.se helt på användarens egen risk.
 • Användaren har fullt ansvar för att verifiera andra medlemmar, och varor som läggs ut på webbsidan.
 • Användaren har fullt ansvar över att följa alla relevanta lagar och regler i Sverige.
 • Användaren har fullt ansvar att själv hitta en köpare eller säljare.
 • Om användarens konto stängs ned på grund utav att användaren inte följt våra villkor är användaren inte berättigad till några ersättningar. Överskottspartier reserverar sig rätten att stänga ned användarens konto utan att meddela i förhand.
 • Användaren ger Överskottspartier rätt att använda alla foton uppladdade från användarens konto till webbsidan i marknadsföringssyfte med koppling till Överskottspartier.
 • Användaren förstår att Överskottspartier inte på något vis är ansvarig för varken köpares eller säljares säkerhet.
 • Användaren använder inte Överskottspartier för att sälja eller köpa stulna varor. 
 • Användaren bryter ej mot våra villkor, alla typer av lager, eller alla typer av domstolsbeslut. 
 • Användaren använder ej webbsidan för illegala aktiviteter, eller för att på vilket vis som helst skada Överskottspartier. 
 • Användaren använder ej webbsidan eller sparar data från Överskottspartier med andra syften än att använda tjänsten. 
 • Användaren registrerar ej mer än ett konto på webbsidan. 
 • Användaren får ej tillgång till förbjudna sidor. 
 • Användaren hjälper eller eller uppmuntrar ej tredje parter att göra något av tidigare nämnda aktiviteter.

 

Påföljd vid avtalsbrott:

 1. Förhindra åtkomst till sidan på grund utav att användaren ej följt våra villkor.
 2. Undersöka och straffa de som bryter mot våra villkor. Exempelvis genom stämning.
 3. Dela information, om vi måste detta för att följa relevanta lagar och regler. Exempelvis till polis eller annan myndighet.

 

Om dessa villkor

Vi från Överskottspartier kan när som helst ändra på våra villkor, och användaren går med på att vara bunden av alla ändringar gjorda av oss, och att det är användarens ansvar att verifiera ändringar av våra villkor.

Dessa villkor regleras av Svensk lag.

 

Tvister

Alla tvister mellan dig och Överskottspartier sker genom svensk domstol, om inte båda parter går med på annat.