Allmänna villkor

Introduktion

Överskottspartier är en marknadsplats för företag som är intresserade av att köpa eller sälja överskottspartier. Överskottspartier nås genom webbsidan överskottspartier.se. Överskottspartier drivs av Unga i Arbete Sverige AB.

Genom att använda webbsidan går du med på att följa dessa allmänna villkor, och går även med på att om du skulle starta en tvist med en köpare eller säljare, eller annan tredje part så kommer du inte att yrka några krav på Överskottspartier. Överskottspartier frånsäger sig allt ansvar för skador till följd av användning av Överskottspartier. Överskottspartier tar inte part i vad som händer mellan köpare och säljare, och kontrollerar inte heller köpare eller säljare, eller några av annonserna på webbsidan.

 

Information skapad av säljare eller köpare

Överskottspartier tar inte ansvar för någon information, eller några bilder publicerade av köpare eller säljare. Detta ansvaret ligger på köparen eller säljaren som skapat informationen eller bilderna.

 

Krav på ålder och företag:

Genom att använda webbsidan uppger du att du är över 18 år, och driver ett svenskregistrerat företag.

 

Genom att använda webbsidan går du med på följande:

 • Du är själv ansvarig för ditt kontos säkerhet, och kommer inte att ge dina kontouppgifter till någon annan person.
 • All information du anger på webbsidan är korrekt
 • Alla foton du lägger upp representerar ditt företag eller företagets varor.
 • Du har tillåtelse att sälja de varor du äger, och har inte inskaffat dessa på ett ej lagligt vis.
 • Du har tillåtelse att köpa de varor du äger.
 • Du använder överskottspartier.se helt på din egen risk.
 • Du har fullt ansvar för att verifiera andra medlemmar, och varor som läggs ut på webbsidan.
 • Du har fullt ansvar över att följa alla relevanta lagar och regler i Sverige.
 • Du har fullt ansvar att själv hitta en köpare eller säljare.
 • Om ditt konto stängs ned på grund utav att du inte följt våra villkor är du inte berättigad till några ersättningar. Överskottspartier reserverar sig rätten att stänga ned ditt konto utan att meddela i förhand.
 • Du ger Överskottspartier rätt att använda alla foton uppladdade från ditt konto till webbsidan i marknadsföringssyfte med koppling till Överskottspartier.
 • Du förstår att Överskottspartier inte på något vis är ansvarig för varken köpare eller säljares säkerhet.

 

Genom att använda Överskottspartier går du med på att inte göra något av följande:

 • Använda Överskottspartier för att sälja eller köpa stulna varor. 
 • Bryta mot våra villkor, alla typer av lager, eller alla typer av domstolsbeslut. 
 • Använda webbsidan för illegala aktiviteter, eller för att på vilket vis som helst skada Överskottspartier. 
 • Använda eller spara data från Överskottspartier med andra syften än att använda tjänsten. 
 • Registrera mer än ett konto på webbsidan. 
 • Få tillgång till förbjudna sidor. 
 • Hjälpa eller uppmuntra tredje parter att göra något av tidigare nämnda aktiviteter.

 

Överskottspartier reserverar sig rätten att när som helst göra följande:

 1. Förhindra åtkomst till sidan på grund utav att du ej följt våra villkor.
 2. Undersöka och straffa de som bryter mot våra villkor.
 3. Dela information, om vi måste detta för att följa relevanta lagar och regler.

 

Blandat

Denna sidan använder länkar från tredje part. Dessa länkar finns endast för din bekvämlighet och Överskottspartier tar inget ansvar för skador till följd av besök på webbsidor från tredje part. Överskottspartier kan när som helst ändra på våra villkor, och du går med på att vara bunden av alla ändringar gjorda av oss, och att det är ditt ansvar att verifiera ändringar av våra villkor.

Dessa villkor regleras av Svensk lag. Alla tvister mellan dig och Överskottspartier sker genom svensk domstol, om inte båda parter går med på annat.